Huvudmeny

Pedagogy, Education and Praxis (PEP): Reclaiming education in an era of schooling


Projektet involverar metaanalys av forskningen (över 200 inrapporterade publikationer) som bedrivits av medlemmarna i "Pedagogy, Education and Praxis" (PEP) sedan 2006. PEP är ett gränsöverskridande samarbets- och forskningsprogram som undersöker pedagogik, utbildning och praxis - dess natur, tillstånd och traditioner - samt hur de kan utvecklas i olika nationella kontexter och olika utbildningsmiljöer.

Startdatum

Externa forskare

 • Christine Edwards-Groves, Charles Sturt University (Steering committee)
 • Susanne Francisco, Charles Sturt University (Steering committee)
 • Kirsten Petrie, Wiakato University, New Zealand (Steering committee)
 • Mervi Kaukko, University of Oulu, Finland/Monash University Australia (Steering committee)
 • Stephen Kemmis, Charles Sturt University (Steering committee)
 • Anette Olin, University of Gothenburg
 • Ingrid Henning-Loeb, University of Gothenburg
 • Gun-Britt Wärvick, University of Gothenburg
 • Torbjorn Lund, Arctic University of Norway
 • Rachel Jakhelln, Arctic University of Norway
 • Ela Sjølie, Norwegian University of Science and Technology
 • Hannu Heikkinen, University of Jyväskylä, Finland
 • Jane Wilkinson, Monash University, Australia
 • Peter Grootenboer, Griffith University, Australia,
 • Sarojni Choy, Griffith University, Australia
 • Kiprono Langat, Charles Sturt University, Australia
 • Annette Green, Charles Sturt University, Australia
 • Ian Hardy, University of Queensland, Australia
 • Tess Boyle, Southern Cross University, Australia
 • Martin Hall, NSW Department of Education, Australia

Områden