Huvudmeny

Med anledning av coronaviruset: Högskolan i Borås har förlängt gul nivå till och med 8 november. Gul nivå innebär att verksamheten fortgår men att fysisk kontakt ska minimeras så långt det är möjligt. Undervisningen sker på distans så långt det är möjligt. Håll dig uppdaterad.

Personcentrerad kommunikation med äldre vårdtagare (PC-COM)

Startdatum

2013-06-01

Slutdatum

2019-06-30

I forskningsprojektet studeras personcentrerad kommunikation med äldre vårdtagare, med fokus på hur kommunikationen sker i mötet mellan äldre personer och vårdpersonal inom kommunal äldreomsorg. Projektet är en del av ett stort internationell samarbetet mellan forskare i Norge, Sverige, Nederländerna och USA, och leds av professor Hilde Eide vid Högskolan i Buskerud och Vestfold. Forskningsprojektet avser att skapa kunskaper om personcentrerad kommunikation med äldre vårdtagare och hur den kan främjas, för att därmed utveckla vården av äldre. 

Läs publikationen A cross-sectional study on person-centred communication in the care of older people: the COMHOME study protocol (extern länk).

Projektledare

 • Hilde Eide, Högskolan i Buskerud och Vestfold

Externa forskare

 • Inger K Holmstrom, Mälardalens högskola
 • Jessica Hoglander, doktorand, Mälardalens högskola
 • Jakob Eklund, Mälardalens högskola
 • Lena Hammar Marmstal, Mälardalens högskola
 • Martina Summer Meranius, Mälardalens högskola
 • Hakan Landqvist, Mälardalens högskola
 • Hilde Eide, Buskeruds and Vestfold University College, Norge
 • Vibeke Sundling, Buskeruds and Vestfold University College, Norge
 • Linda Hafskjold, doktorand, Buskeruds and Vestfold University College, Norge,
 • Pål Gulbrandsen, Universitetet i Oslo og Akershus Universitetssykehus, Norge,
 • Sandra van Dulmen, NIVEL, Nederländerna,
 • Rita Gorawara-Bhat, University of Chicago, USA,
 • Debra Roter, Johns Hopkins Bloomberg School of public health, Baltimore, USA

Områden

Forskargrupper