Huvudmeny

Praxis och akademi på lika villkor


Undersökningen syftar till att beskriva och förstå ett trepartslärande genom ta utgångspunkt hos studenterna, utbildningsanordnaren och verksamheten på fältet.

Startdatum

Områden