Huvudmeny

PreTest- En mobil testbädd för prehospital sjukvård


Målet med projektet är att etablera, testa och utvärdera en prehospital testbädd samt ta fram förslag, förutsättningar och villkor för långsiktig förvaltning av denna.

Startdatum

2018-11-15

Slutdatum

2020-09-30

I PreTest ska en mobil testbädd till stöd för vårdens digitalisering etableras. Syftet är att skapa unika möjligheter för både forskning och test av såväl ny teknik som vårdprocesser vilka är svårt eller direkt olämpligt att göra i kliniskt operativ verklighet. Testbädden fokuserar på tidiga delar av vårdkedjan (prehospital sjukvård) och möjliggör såväl forskning som realistiska tester och utveckling av nya system, produkter och arbetsprocesser. Testbädden är också av stor vikt i samband med införande av ny teknik och processer i vården för att i förväg identifiera påverkan på arbete och organisation. Genom att förbereda och hantera detta ökar sannolikheten för lyckade införanden och hög acceptans något som är av ytterst stor vikt för en lyckad digitalisering av sjukvården.