Huvudmeny

Med anledning av coronaviruset: Högskolan i Borås har förlängt gul nivå till och med 8 november. Gul nivå innebär att verksamheten fortgår men att fysisk kontakt ska minimeras så långt det är möjligt. Undervisningen sker på distans så långt det är möjligt. Håll dig uppdaterad.

Prehospital bedömning och vårdande av patienter som upplever andnöd


Det saknas kunskap om hur patienter med andnöd erfar sin situation prehospitalt. Dessutom är det sparsamt utforskat kring hur patienter som erfar andnöd blir bedömda och vårdade av ambulanspersonal.

Startdatum

2017-09-01

Slutdatum

2022-10-01

Det finns alltså kunskapsluckor beträffande patienters upplevelser, samt ambulanssjukvården och bedömningens betydelse i den akuta situationen, under fortsatt vård, samt i samband med slutdiagnos och långtidsuppföljning avseende hälsa och välbefinnande hos patienten.

I projektet som har titeln ”Prehospital bedömning och vårdande av patienter som upplever andnöd” pågår för närvarande studier där data samlas in från patienter som söker ambulanssjukvård på grund av andnöd. Uppgifter inhämtas och behandlas inom Södra Älvsborgs Sjukhus samt Sahlgrenska Universitetssjukhus.
Om du har några frågor kring studierna kan du kontakta mig för vidare information.