Huvudmeny

Med anledning av coronaviruset: Högskolan i Borås har förlängt gul nivå till och med 8 november. Gul nivå innebär att verksamheten fortgår men att fysisk kontakt ska minimeras så långt det är möjligt. Undervisningen sker på distans så långt det är möjligt. Håll dig uppdaterad.

Problem i samband med köp

Startdatum

2010-01-28

Slutdatum

2010-06-30

Kartläggning av hur konsumenter agerar då det uppstår problem och tvister i samband med köp, var de söker information och var konsumenter vänder sig för att få hjälp. Studien är baserad på en webbundersökning.