Huvudmeny

Med anledning av coronaviruset: Högskolan i Borås har förlängt gul nivå till och med 8 november. Gul nivå innebär att verksamheten fortgår men att fysisk kontakt ska minimeras så långt det är möjligt. Undervisningen sker på distans så långt det är möjligt. Håll dig uppdaterad.

Produktion av antimikrobiell biokompositfilm från citrusavfall med hjälp av svamp


Årligen produceras cirka 15 miljoner ton citrusavfall av juice produktionsindustrin. Detta projekt syftar till att utveckla metoder för produktion av biokompositmaterial från citrusavfall.

Diarienummer

F2014/102

Startdatum

2014-09-01

Slutdatum

2016-02-28

Olika stammar av svampen Zygomyceter kommer att användas för att producera antimikrobiell biokompositfilm från citrusavfall från t.ex. Borås Brämhults Juice AB. Zygomyceter är kända för att vara ofarliga för människor och används i jästa livsmedel såsom "tempe" i Sydostasien. Då de också kan växa på en mängd olika metaboliter samt kan användas vid produktion av ett brett spektrum av produkter, t.ex. etanol, mjölksyra, enzymer, och produkter som härrör från biomassa, t.ex. kitosan, gör det dem till ett intressant val för industriella tillämpningar. Citrusavfall är rikt på pektin, glukan och hemicellulosa.

I detta projekt ska fraktioner av glukan och hemicellulosa jäsa med hjälp av zygomyceter för att producera svampbiomassa. Odlingen kommer att optimeras för att få de högsta nivåerna av kitosan i svampens biomassa. Kitosanet kommer att extraheras från cellväggarna hos den erhållna biomassan. Detta kommer att användas tillsammans med det återstående pektinet från citrusavfallet för framställning av bio-kompositfilmer som kan användas som en ätlig beläggning för att förlänga hållbarheten av olika livsmedelsprodukter. En gjutningsmetod kommer att utvecklas för beredning av svampkitosan-pektinfilm och beredningsförhållandena kommer att optimeras för att uppfylla kraven för livsmedelsförpackningar. Antimikrobiella och mekaniska egenskaper samt motståndskraften hos filmerna för överföring av vattenånga, syre och koldioxid kommer att optimeras.

  1. Optimering för svampodling på citrusavfall för att uppnå högsta utbytet av kitosan.
  2. Utveckling av nya metoder för odling av svampar på citrusavfall och återvinning av pektin.
  3. Återvinning och rening av kitosan från odlad biomassa.
  4. Utveckling av svampkitosan-pektin filmer som är lämpliga för förpackningsändamål

Inom Swedish Centre for Resource Recovery på Högskolan i Borås har man många års erfarenhet av att omvandla citrus till olika mervärdesprodukter, t.ex. etanol, biogas och pektin.