Huvudmeny

Med anledning av coronaviruset: Högskolan i Borås har förlängt gul nivå till och med 8 november. Gul nivå innebär att verksamheten fortgår men att fysisk kontakt ska minimeras så långt det är möjligt. Undervisningen sker på distans så långt det är möjligt. Håll dig uppdaterad.

Produktion av nya förnyelsebara material och biologiskt nedbrytbara material, enzymer och biogas genom fermentering av svamp i fast tillstånd på lignocellulosa substrat


Projekten syftar till att använda filamentösa svampar för framställning av nya material genom fermentering i fast tillstånd på lignocellulosavfall.

Startdatum

2018-09-01

Slutdatum

2019-09-30

Förutom de nya materialen ger projektet också fokus på potentialen att producera andra mervärdesprodukter som enzymer och biogas. Biogasproduktion genom anaerob nedbrytning kommer också att ge insikter om de biologiska nedbrytbarheten hos de nya producerade materialen.