Huvudmeny

Projekt som verktyg för att implementera välfärdsreformer


Allt fler aktiviteter i dagens samhälle organiseras som projekt. Denna trend har inte undsluppit så stabila och ”tidlösa” organisationer såsom offentliga förvaltningar. Många myndigheter och andra organisationer genomför försöksverksamhet och utvecklingsarbete som projekt. En del myndigheter har tillsammans bildat samverkansprojekt kring gemensamma problem och målgrupper. Numera finns även organisationer inom välfärdssektorn vars verksamhet till övervägande del består av olika projekt.

Startdatum

2011-01-01

Slutdatum

2011-12-31