Huvudmeny

PrototypeLab

Startdatum

2009-08-17

Slutdatum

2010-02-28

Denna förstudie för genomförande syftar till att skapa och etablera en mötesplats, en s.k. ”trading zone” för forskare, utvecklare, innovatörer, konsumenter, finansiärer och övriga intressenter. Denna mötesplats skall vara en motor för innovation och tillhandahålla hjälpmedel för att visualisera idéer och synliggöra fler ofta dolda perspektiv. På så sätt ska man kunna utveckla produkter och tjänster med snabbare och bättre kvalitet.

Projektledare

  • Hannes Göbel

Forskningsledare

Extern forskningsledare

  • Hannes Göbel