Huvudmeny

RE:Concrete

Startdatum

2016-02-01

Slutdatum

2021-02-01

Forskning i projekt RE:Concrete är kopplat till avfallsprocessen i betongindustrin och undersökning av befintliga återvinningsscenarier. Betong återvinns i dagsläget i form av fyllnadsmaterial på deponi eller obunden bärlager vid vägbyggen. Projektet handlar om att nyttja återvunnen betong i ny betong som högvärdig tillämpning. Hållbarhetsvinsten ligger bland annat i minskad miljöpåverkan genom förlängd teknisk livslängd på betong.

RE:Concrete är ett doktorandprojekt som bedrivs i samarbete mellan Högskolan i Borås och CBI Betonginstitutet och finansieras av Gunnar Ivarssons stiftelse, CBI Betonginstitutet och Högskolan i Borås.

Ett examensarbete som knyter an till RE:Concrete handlar om ersättning av naturgrus i betong med krossad berg, ett material som liknar i sina egenskaper krossad betong. I samarbete med företaget Ulricehamn Betong undersöks olika grader av ersättning av naturgrus och dess påverkan på betongens arbetbarhet, 1-dygns- och 28-dygns tryckhållfasthet.

Publikationer

Sadagopan M., Malaga K., Nagy A.: RE:Concrete - Study on Recycling of Concrete in Sweden, Nordic Concrete Research, Proceedings XXIII NCR Symposium, Aalborg, Danmark, 2017.

Sadagopan M., Malaga K., Nagy A.: RE:Concrete - Study on Recycling of Concrete in Sweden, Nordic Concrete Research, NCR no. 56 – 1/2017.

Forskningsledare

Extern forskningsledare

  • Katarina Malaga, adjungerad professor, VD - CBI, Cement och betonginstiutet

Områden

Forskargrupper

Centrumbildningar