Huvudmeny

Med anledning av coronaviruset: Högskolan i Borås har förlängt gul nivå till och med 8 november. Gul nivå innebär att verksamheten fortgår men att fysisk kontakt ska minimeras så långt det är möjligt. Undervisningen sker på distans så långt det är möjligt. Håll dig uppdaterad.

RESPONSE


RESPONSE (Demand-Responsive Transport to ensure accessibility, availability and reliability of rural public transport) är ett initiativ som drivs av kollektivtrafiksektorn som syftar till att utveckla och samordna befintliga offentligt finansierade transporttjänster.

Startdatum

2019-01-01

Slutdatum

2021-06-30

De flesta kollektivtrafikstjänster, inklusive medicinsk transport, utanför urbana områden är fortfarande fokuserade på att tillhandahålla lokala, analoga och tidsbundna bussförbindelser.

RESPONSE tar upp transportutmaningen att minska passagerarvolymerna och den låga kostnadseffektiviteten i dessa offentligt finansierade organisationer. RESPONSE utforskar särskilt den outnyttjade potentialen av efterfrågestyrda transportlösningar (bl.a. färdtjänst).

Syftet med delprojektet är att under drygt 2,5 år studera utsatta resegrupper och deras upplevda erfarenhet av befintliga tjänster med särskilt fokus på kritiska aspekter såsom tillförlitlighet och användarvänlighet.

RESPONSE koordineras från Tallinn, Estland med deltagande organisationer (bl.a. regioner, lärosäten, kollektivtrafikföretag och kollektivtrafikmyndigheter) från Estland, Litauen, Sverige, Norge och Danmark.

Projektledare

  • Per Echeverri, Centrum för tjänsteforskning, Karlstads universitet

Områden

Forskargrupper

Samarbetspartner