Huvudmeny

Med anledning av coronaviruset: Högskolan i Borås har förlängt gul nivå till och med 8 november. Gul nivå innebär att verksamheten fortgår men att fysisk kontakt ska minimeras så långt det är möjligt. Undervisningen sker på distans så långt det är möjligt. Håll dig uppdaterad.

Säkerhet, Ledning och samverkan på Ringhals


Komplexa verksamheter, såsom Ringhals, möter ständigt ett brett spektrum av utmaningar i sin verksamhet. Inom exempelvis området säkerhetsarbete och riskhantering ställs höga krav på verksamhetens förmåga att hantera och förebygga avvikelser, olyckor och andra händelser.

Startdatum

2013-12-01

Slutdatum

2014-03-01

Som ett led i detta arbete finns en ständig utmaning i att skapa fungerande rutiner där medarbetare, organisation och teknik samspelar och där resurser används effektivt. För att hanteringen av avvikelser och andra händelser i verksamheten ska fungera behövs en djup kunskap om- och förståelse för- hur ledning, samverkan och teknik interagerar i praktiken.

Detta projekt är ett Vattenfall finansierat pilotprojekt på Ringhals med syfte att studera hur valda indikatorer påverkar säkerhetsarbetet på Ringhals. Detta görs genom att att följa processen urval, mätning, uppföljning, beslut och verkställande inom Ringhals.