Huvudmeny

Med anledning av coronaviruset: Högskolan i Borås har förlängt gul nivå till och med 8 november. Gul nivå innebär att verksamheten fortgår men att fysisk kontakt ska minimeras så långt det är möjligt. Undervisningen sker på distans så långt det är möjligt. Håll dig uppdaterad.

Säkra snö


Projektet syftar till att öka kunskapen om snöproduktion och snölagring och därigenom skapa goda förutsättningar för tidig och säker snö i Västra Götaland vilket i sin tur ger möjlighet för skidåkare att bedriva snösporter i regionen.

Diarienummer

FO2017/104

Startdatum

2017-07-01

Slutdatum

2018-12-31

Projektet drivs inom Science Park Borås.

Projektets mål: Minst tre längdanläggningar ska senast den 15 december ha en återkommande säsongsstart med tidig och säker snö.

Långsiktigt mål: Skapa en nationell och internationell plattform

Del 1 – Tekniskt spår

Anläggningars status

- Kapacitet på anläggningen
- Energiförbrukning
- Kombination av snöproduktion och snölagring

Samarbete med Peak Innovation Östersund

Del 2 – Hälsa/livsstil

  • Klimatförändringar ger nya förutsättningar
  • Regionen ska kunna erbjuda skidåkning (jämför ishallar)
  • Stärka regionen/turismen
  • Stärker folkhälsan och ger en ökad kvalité på livsstilen