Huvudmeny

Med anledning av coronaviruset: Högskolan i Borås har förlängt gul nivå till och med 8 november. Gul nivå innebär att verksamheten fortgår men att fysisk kontakt ska minimeras så långt det är möjligt. Undervisningen sker på distans så långt det är möjligt. Håll dig uppdaterad.

Samarbete för innovationer mellan Nigeria och Sverige

Startdatum

2016-04-01

Slutdatum

2019-04-30

Syftet med projektet är att se om det finns potential för Sverige och Nigeria, att genom samarbete, skapa innovationer för Nigeria.

Möjligheten beror, bland annat, på vilka behov som finns i Nigeria, den politiska viljan att genomföra ändringar i Nigeria, och vilka kompletterande kompetenser som finns i Nigeria och Sverige. En lyckad implementering av eventuella innovationer kommer att bero på, bland annat, om relevanta strategier och affärsmodeller utvecklas.

Fokus ligger på utveckling av avfallshanteringssystemet i Nigeria.

Högskolan i Borås och RISE, Research Institute of Sweden är två av de partners som ingår i projektet.