Huvudmeny

Med anledning av coronaviruset: Med anledning av rekommendationerna från regeringen har Högskolan i Borås ställt om till undervisning på distans, så långt det är möjligt. Detta gäller till terminsslut den 7 juni. Håll dig uppdaterad.

Samhällets idéer om barnbibliotek 1945-1996: en idéanalys

Startdatum

2011-01-01

Slutdatum

2019-01-01

I detta projekt studeras vilka idéer inom nationell politik och biblioteksprofession som tar området ”barn och bibliotek” i anspråk. Ansatsen är nyinstitutionell och metoden idéanalytisk. Materialet består av offentligt tryck och professionstidskrifter. Projektet, som avser mynna ut i en avhandling, skrivs på halvtid mellan 2011 och 2019.

Områden

Forskargrupper

Centrumbildningar