Huvudmeny

Med anledning av coronaviruset: Högskolan i Borås har förlängt gul nivå till och med 8 november. Gul nivå innebär att verksamheten fortgår men att fysisk kontakt ska minimeras så långt det är möjligt. Undervisningen sker på distans så långt det är möjligt. Håll dig uppdaterad.

Simulering och utveckling av hållbar kompositmaterial från förnybara resurser för strukturella ändamål


Projektet har som mål att modellera och simulera 100 % biobaserade kompositer från cellulosafiber. Resultaten från projektet (2011-pågående) kommer användas för att modellera kompositer i programvara. Modellen kan simulera de mekaniska, termiska, elektriska, akustiska och många fler egenskaper på relativt kort tid. Detta minskar inte bara forskningskostnaden utan ökar även noggrannheten av resultaten. COMSOL och ANSYS programvaror kommer att användas för att simulera de kompositegenskaperna.

Startdatum

2015-06-17

Slutdatum

2017-06-30

Projektet bör bidra till utvecklingen av alternativa och nya produktområden för skogsindustrin i Sverige, samt bör ge upphov till nya möjligheter för kompositindustrin i Sverige. Genom modellering kan materialegenskaper bestämmas när som helst var som helst. Projektet bidrar även till utveckling av miljömässigt hållbara material till låg kostnad.