Huvudmeny

Med anledning av coronaviruset: Högskolan i Borås har förlängt gul nivå till och med 8 november. Gul nivå innebär att verksamheten fortgår men att fysisk kontakt ska minimeras så långt det är möjligt. Undervisningen sker på distans så långt det är möjligt. Håll dig uppdaterad.

Simultan sackarifiering, fermentering och filtrering (SSFF) för produktion av cellulosaetanol


Simultan sackarifiering, fermentering och filtrering (SSFF), en innovation inom området etanolproduktion från cellulosaråvara, har en potential att lösa vissa av de problem som normalt förknippas med traditionell simultan sackarifiering och fermentering (SSF).

Diarienummer

527-11

Startdatum

2011-11-01

Slutdatum

2015-06-30

Med detta nya koncept cirkuleras fermenteringsvätskan mellan hydrolyskärlet och fermentationskärlet och en filtreringsanordning förhindrar det fasta materialet från att nå fermenteringskärlet. Därmed blir det möjligt att jäsa kontinuerligt.

Syftet med detta projekt som är ett samarbete mellan Högskolan i Borås och SEKAB E-Technology, är att optimera och utvärdera detta nya koncept i laboratorieskala och skala upp och verifiera det i Etanolpiloten i Örnsköldsvik. Eftersom konceptet är flexibelt beträffande val av råvara kommer svensk gran att användas som referensmaterial. Ytterligare ett material med relevans för den internationella marknaden väljs ut.