Huvudmeny

Skapande av ett webbaserat register genom vårdkedjan

Startdatum

2011-01-03

Pilotprojekt

Akuta smärtor/ obehag i bröstet

En av de stora bristerna i dagens sjukvård är avsaknaden av kommunikation mellan olika länkar i vårdkedjan. Det kanske mest typiska exemplet är patienter eller vittnen som ringer SOS Alarm p.g.a. olika symptom. I dessa fall finns ofta fyra länkar i en vårdkedja där en bedömning görs i varje länk enligt följande:

  1. Larm-operatören på SOS Alarm
  2. Sjukvårdspersonal i ambulans
  3. Sjukvårdspersonal på akutmottagning
  4. Sjukvårdspersonal på vårdavdelning

I studien testas hypotesen att en webbaserad modell kan skapas, där man från varje länk kan titta in i vårdkedjan och studera vilken bedömning som gjordes och vilken slutdiagnos som patienten erhöll.

Denna typ av system skulle vara ovärderligt för den enskilda vårdaren som kan få feedback på sin egen bedömning. Ett sådant system skulle också kunna ligga till grund för systematiska utvärderingar på olika nivåer i vårdkedjan med avseende på precisionen vid bedömning av olika sjuk domstillstånd.

En arbetsgrupp kommer att skapas för att lösa detta problem. Pilotprojekt blir patienter med akuta smärtor/ obehag i bröstet.

Studien är i preliminär planeringsfas.