Huvudmeny

Med anledning av coronaviruset: Med anledning av rekommendationerna från regeringen har Högskolan i Borås ställt om till undervisning på distans, så långt det är möjligt. Detta gäller till terminsslut den 7 juni. Håll dig uppdaterad.

Specialistsjuksköterskors tillämpning av Rapid Emergency Triage and Treatment Scale (RETTS©) i prehospital och intrahospital akutsjukvård

Startdatum

2018-04-01

Slutdatum

2019-06-30

Klinisk bedömning och beslutsfattande är en komplex och viktig arbetsuppgift för sjuksköterskor inom prehospital och intrahospital akutsjukvård. En viktig arbetsuppgift är att bedöma patienters tillstånd och medicinska allvarlighetsgrad utifrån anamnes, upplevda symtom och uppvisade tecken på sjukdom eller skada. Träffsäkerhet i de patientbedömningar och beslut som ambulanssjuksköterskan eller akutsjuksköterskan gör är viktigt. Vid ofullständiga bedömningar och beslut finns det risk att patienter inte får den vård och behandling de behöver. Projektet syftar till att bestämma tillförlitligheten i användandet av Rapid Emergency Triage and Treatment Scale (RETTS©) hos studenter som genomgår specialistsjuksköterskeutbildning med inriktning mot ambulanssjukvård eller akutsjukvård.

Externa forskare

  • Centrum för interprofessionell samverkan och sambruk inom akut vård (CISA) vid Linnéuniversitetet
  • Carina Elmqvist, Katarina Göransson, Martin Olsson, Nicola Parenti, Anders Svensson, Sara Wireklint,

Områden

Forskargrupper

  • PreHospen

    Inom Prehospen bedrivs forskning inom pr...

Centrumbildningar