Huvudmeny

Stereotyper, naiva teorier, kulturella normer och deras potentiella och aktuella effekter på meta-kognition och deras skolprestation


1981 föreslog Gymnasieutredningen en gymnasieskola som var oberoende av social-bakgrund och kön och attraktivare för alla kategorier av elever. Val i grundskolan skulle inte stänga dörrar till ett livslångt lärande och starka gränser mellan praktiska och teoretiska utbildningar skulle suddas ut.

Startdatum

2007-01-01

Slutdatum

2010-12-31

1991 kom två regeringspropositioner på dessa grundidéer. Men den öppenhet, jämlikhet och likvärdighet som förutsågs har uteblivit. Enligt tidigare forskning har kulturella teorier; ibland kallas dessa för naiva teorier; om elever och deras begåvning och förmågor intervenerat i bedömningssituationer och påverkat undervisning, bedömning av elever och även elevernas självkoncept och kognitiva prestationer, för att opponera mot måluppfyllelsen... --> Se webbplats.