Huvudmeny

Med anledning av coronaviruset: Med anledning av rekommendationerna från regeringen har Högskolan i Borås ställt om till undervisning på distans, så långt det är möjligt. Detta gäller till terminsslut den 7 juni. Håll dig uppdaterad.

Studie över möjligheten att öka Larmcentralens larmoperatörers precision vid strokediagnostik


Tidigare rapporter anger att precisionen hos Larmcentralens larmoperatörer vid identifiering av stroke är begränsad.

Startdatum

2011-01-01

Slutdatum

2012-06-30

I Studie över möjligheten att öka Larmcentralens larmoperatörers precision vid strokediagnostik testas två hypoteser:

1) Ett datorstöd kan skärpa larmoperatörernas precision vid misstanke om stroke. 
2) Prognosen vid stroke är associerad till larmoperatörernas bedömning.

Under fyra månader från 14 december 2010 till 14 april 2011 kartläggs samtliga fall i Västra Götaland där det funnits en misstanke om stroke. Operatören ställer i dessa fall tio frågor av ja- och nej-karaktär, som senare databearbetas och relateras till slutdiagnos. Möjligheten till en förbättrad precision genom utvecklingen av ett datorstöd baserat på retrospektiva analyser av föreliggande studie kommer att utvärderas.

Larmoperatörens bedömning av fall där det finns skäl att misstänka stroke kan ha stor betydelse för det fortsatta förloppet. En förbättrad precision hos larmoperatören har en potential att förbättra prognosen vid stroke

Preliminära resultat av studien, i form av vetenskaplig rapportering, sker under 2012

Områden

Centrumbildningar