Huvudmeny

Med anledning av coronaviruset: Med anledning av rekommendationerna från regeringen har Högskolan i Borås ställt om till undervisning på distans, så långt det är möjligt. Detta gäller till terminsslut den 7 juni. Håll dig uppdaterad.

Studier av utnyttjandet av hjärtstartare vid kammarflimmer före ambulansens ankomst


Det finns ett starkt samband mellan tid till defibrillering med hjärtstartare och överlevnad vid kammarflimmer som inträffar utanför sjukhus. I Sverige dröjer det i genomsnitt 14 minuter från hjärtstopp till defibrillering. Målet är att denna tid ska nedbringas till 5 minuter.

Startdatum

2008-01-01

Slutdatum

2013-12-31

En enorm satsning görs idag för att placera ut hjärtstartare i samhället. Det är viktigt att studera konsekvenserna av detta.

I föreliggande studie utgår man från följande frågeställningar:

  1. Andelen fall i Sverige med kammarflimmer som defibrilleras med hjärtstartare före ankomst av ambulans kommer successivt att öka på grund av en tilltagande utplacering av hjärtstartare i samhället
  2. Överlevnaden bland dessa patienter kommer att vara högre än för övriga patienter med kammarflimmer.

Samtliga patienter med kammarflimmer i det svenska registret för hjärtstopp utanför sjukhus kartläggs från och med 1 januari 2008 – 31 december 2013 med ovanstående frågeställningar. Såväl överlevnad som cerebral funktion studeras i relation till om patienten defibrillerats innan  ambulansen anlände och i så fall av vem.

De preliminära resultaten av studien presenterades på Svensk HLR rådets guidelines konferens i oktober 2011. De visar på en mycket hög överlevnad.