Huvudmeny

Med anledning av coronaviruset: Högskolan i Borås har förlängt gul nivå till och med 8 november. Gul nivå innebär att verksamheten fortgår men att fysisk kontakt ska minimeras så långt det är möjligt. Undervisningen sker på distans så långt det är möjligt. Håll dig uppdaterad.

Supercritical CO2 Lab Dyeing system


Ny och mer resurseffektiv utrustning för färgning med hjälp av superkritisk koldioxid, ett så kallat ”Supercritical CO2 dyeing system”, ska installeras. Forskargruppen Textile Materials Technology får stipendium av stiftelsen Svensk Textilforskning och TEKO för att utöka Textilhögskolans maskinpark.

Startdatum

2015-10-06

Slutdatum

2015-10-30

Textilproduktionens stora miljöpåverkan är en av branschens svåra framtidsutmaningar. Superkritisk koldioxid är en flytande form av koldioxid som uppstår när gasen hålls i, eller över, sin kritiska temperatur och sitt kritiska tryck. Densitet i det tillståndet gör koldioxiden till en vätska. Det ger koldioxiden nya egenskaper.

Den nya metoden för färgning med hjälp av superkritisk koldioxid betraktas inom textilindustrin som extra viktigt på grund av systemets sparsamhet med energi, kemikalier och vatten. Samtidigt producerar det produkter av hög kvalitet och därigenom skapas nya möjligheter.

Läs vidare projektbeskrivning på engelska.