Huvudmeny

Med anledning av coronaviruset: Högskolan i Borås har förlängt gul nivå till och med 8 november. Gul nivå innebär att verksamheten fortgår men att fysisk kontakt ska minimeras så långt det är möjligt. Undervisningen sker på distans så långt det är möjligt. Håll dig uppdaterad.

Svampbaserat bioraffinaderi med etanolproduktion


Detta projekt fokuserar på isolering, identifiering och karaktärisering av ätbara stammar av zygomyceter som kan producera etanol från lignocellulosa. Projektet är ett samarbete mellan Högskolan i Borås, Lantmännen Energi och Lantmännen Agroetanol i Norrköping.

Diarienummer

528-11

Startdatum

2011-11-01

Slutdatum

2015-06-30

Målet är att integrera sådana stammar till etanolprocesser liknande de hos Agroetanol i syfte att förbättra etanolutbytet från spannmålsråvaror. De råvaror som används i detta projekt är jordbruksavfall som t.ex. halm, samt interna processflöden på Agroetanol som t.ex. dranken. Eftersom dessa svampar kan växa som pellets kommer även samjäsning av zygomyceter och bagerijäst för jäsning av hydrolysat att undersökas. De bästa resultaten kommer att undersökas i större skala med airlift och/eller CSTR-bioreaktorer. Slutligen kommer möjligheten att integrera zygomyceter i etanolprocesser prövas med processimuleringsprogramvaror och ekonomiska beräkningar och livscykelanalys kommer att genomföras.