Huvudmeny

Systemutvecklingsmodeller för manuella informationssystem


Inom informatik finns ofta uppfattningen att informationssystem måste vara dator-baserade. Detta motsäger situationen i början av ett utvecklingsprojekt, där utvecklarna måste välja om systemet skall implementeras med datorer, med manuella rutiner, eller inte implementeras alls.

Startdatum

2002-09-01

Slutdatum

2007-08-31

Finansiärer