Huvudmeny

Med anledning av coronaviruset: Högskolan i Borås har förlängt gul nivå till och med 8 november. Gul nivå innebär att verksamheten fortgår men att fysisk kontakt ska minimeras så långt det är möjligt. Undervisningen sker på distans så långt det är möjligt. Håll dig uppdaterad.

TEX4IM


Tex4IM syftar till att skapa ett långsiktigt partnerskap för att öka industriell konkurrenskraft och investeringar i europeiska textil och kläder.

Diarienummer

FO2018/136

Startdatum

2018-10-01

Slutdatum

2020-09-30

Den nya plattformen, som verkar i TC-regioner i Europa, kommer att skapa gemensamma åtgärder och investeringsprojekt inom gemensamma prioriterade områden för smart specialisering inom sektorn, kopplade till industriell modernisering och förbättra TCs affärsmiljö. Detta kommer att stödja genomförandet av nationella och regionala  specialiseringsstrategier via strategiskt interregionalt samarbete i en av de mest framträdande industrisektorerna i europeisk ekonomi.

Områden

Forskargrupper