Huvudmeny

Med anledning av coronaviruset: Högskolan i Borås har förlängt gul nivå till och med 8 november. Gul nivå innebär att verksamheten fortgår men att fysisk kontakt ska minimeras så långt det är möjligt. Undervisningen sker på distans så långt det är möjligt. Håll dig uppdaterad.

Textil armering av massivträ - Programmet FoU-kortet


Målet med projektet är att optimera en massivträkomponent för att uppnå ökad stabilitet i en byggnad när den utsätts för horisontella krafter. t.ex vid jordbävning.

Diarienummer

FO2013/97

Startdatum

2012-01-12

Slutdatum

2013-01-31

Om massivträkomponenten förstärks kan dess vikt minskas och transport och monteringskostnader minskas.

En prototyp av en modifierad skiva i massivträ förstärkt med textilt material ska tas fram. Den modifierade skivan ska sedan provas för horisontella krafter.

Projektet genomförs i samarbete med Fristad Bygg AB och SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut.

Slutrapport: Fiberförstärkt massivträ