Huvudmeny

Textil armering av massivträ - Programmet FoU-kortet


Målet med projektet är att optimera en massivträkomponent för att uppnå ökad stabilitet i en byggnad när den utsätts för horisontella krafter. t.ex vid jordbävning.

Diarienummer

FO2013/97

Startdatum

2012-01-12

Slutdatum

2013-01-31

Om massivträkomponenten förstärks kan dess vikt minskas och transport och monteringskostnader minskas.

En prototyp av en modifierad skiva i massivträ förstärkt med textilt material ska tas fram. Den modifierade skivan ska sedan provas för horisontella krafter.

Projektet genomförs i samarbete med Fristad Bygg AB och SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut.

Slutrapport: Fiberförstärkt massivträ