Huvudmeny

Textile Sensors Enabling e-Health Applications


Tekniska framsteg i textilier och elektronik har gjort det möjligt att tillverkning av nya textila sensorer. i detta forskningsprojekt utformningen och genomförandet av nya textila sensorer för fysiologiska mätningar studeras med särskilt syftar till att möjliggöra e-hälsa applikationer

Startdatum

2008-09-01

Slutdatum

2011-09-01