Huvudmeny

Med anledning av coronaviruset: Högskolan i Borås har förlängt gul nivå till och med 8 november. Gul nivå innebär att verksamheten fortgår men att fysisk kontakt ska minimeras så långt det är möjligt. Undervisningen sker på distans så långt det är möjligt. Håll dig uppdaterad.

Tidig behandling av hjärtstopp

Startdatum

2016-01-01

Slutdatum

2020-12-31

Ett avhandlingsprojekt som kartlägger betydelsen av

  1. antalet defibrilleringar vid hjärtstopp;
  2. höjning av benen;
  3. snabbspår till kranskärlsröntgen samt
  4. ambulansens responstid med avseende på chansen att överleva ett hjärtstopp utanför sjukhus.

Externa forskare

  • Legitimerad läkare Johan Holmen

Områden

Centrumbildningar