Huvudmeny

Med anledning av coronaviruset: Med anledning av rekommendationerna från regeringen har Högskolan i Borås ställt om till undervisning på distans, så långt det är möjligt. Detta gäller till terminsslut den 7 juni. Håll dig uppdaterad.

Tidig behandling av hjärtstopp

Startdatum

2016-01-01

Slutdatum

2020-12-31

Ett avhandlingsprojekt som kartlägger betydelsen av

  1. antalet defibrilleringar vid hjärtstopp;
  2. höjning av benen;
  3. snabbspår till kranskärlsröntgen samt
  4. ambulansens responstid med avseende på chansen att överleva ett hjärtstopp utanför sjukhus.

Externa forskare

  • Legitimerad läkare Johan Holmen

Områden

Centrumbildningar