Huvudmeny

Tillämpad signalbehandling för textil-baserade Fysiologisk Mätsystem


Detta projekt undersöker hur signalbehandling tekniker kan användas för att underlätta genomförandet av individanpassade hälsovårdssystem övervakning med användning av textil teknik

Startdatum

2010-01-01

Slutdatum

2012-06-30