Huvudmeny

Tillämpning av Spectral Segregation Index på små nätverk


Tillämpning av Spectral Segregation Index på små nätverk är ett delprojekt av projektet Klassen-eleven-läraren. Utveckling av programvaran har skett i samarbete med docent Anders Bengtsson, Högskolan i Borås. Detta gör det möjligt att undersöka hur nätverken av kamrater i klassen påverkar arbetsmiljön i skolan. I förlängningen kommer kartläggningen av nätverkens sammanhållning och struktur göra det möjligt att bedöma huruvida elever är segregerade eller inte.

Startdatum

Forskare/medarbetare

Områden