Huvudmeny

Med anledning av coronaviruset: Högskolan i Borås har förlängt gul nivå till och med 8 november. Gul nivå innebär att verksamheten fortgår men att fysisk kontakt ska minimeras så långt det är möjligt. Undervisningen sker på distans så långt det är möjligt. Håll dig uppdaterad.

Två nya datorbaserade beslutsstöd i den prehospitala vårdkedjan


Den första länken i prehospitala vårdkedjan är larmcentralen och dess dirigerings- och prioriteringspersonal sk. larmoperatörer. Centralt i verksamheten är att larmoperatören ska avgöra om det föreligger ett ambulansbehov eller om ett misstänkt ambulansbehov kan identifieras.

Startdatum

2009-01-01

Slutdatum

2012-12-31

I föreliggande projekt studeras två vanliga patientgrupper inom prehospital akutsjukvård, akut bröstsmärta och medvetanderubbning. Variationen i symptombild bland dessa patienter är stor, vilket gör bedömningen extra svår för larmoperatörer och ambulanssjuksköterskor. Ett beslutstöd skulle i båda dessa bedömningssituationer kunna vara bra hjälpmedel. Projektets övergripande syfte är att utveckla och utvärdera två datorbaserade beslutstöd - för larmcentral och ambulanssjukvård - som kan öka träffsäkerheten i den prehospitala bedömningen. Vidare är projektets syfte är att uppnå förbättrad evidens för prehospital bedömning och därmed ökad patientsäkerhet... -->Se webbplats.