Huvudmeny

Med anledning av coronaviruset: Högskolan i Borås har förlängt gul nivå till och med 8 november. Gul nivå innebär att verksamheten fortgår men att fysisk kontakt ska minimeras så långt det är möjligt. Undervisningen sker på distans så långt det är möjligt. Håll dig uppdaterad.

Uppskalning av cirkulära affärsmodeller i modebranschens värdekedjor


Syftet med projektet är att undersöka nya, alternativa värdeskapande logiker som kan ligga till grund för en uppskalning av cirkulära affärsmodeller inom den svenska textil- och modehandeln.

Startdatum

2019-01-01

Slutdatum

2021-06-30

Syftet med projektet är att undersöka nya, alternativa värdeskapande logiker som kan ligga till grund för en uppskalning av cirkulära affärsmodeller inom den svenska textil- och modehandeln. Datainsamlingen inkluderar fallstudier av cirkulära verksamheter, t.ex. secondhand-försäljning, uthyrning och lagning, vilka följs upp med en hypotestestande enkätstudie.

Baserat på värde- och resursbaserade teorier kommer projektet identifiera (1) uppskalningsmöjligheter och relaterade barriärer via mappning av värden, (2) resurser och förmågor som behövs för uppskalning, och (3) strategiska förändringar som behövs för en uthållig uppskalning.