Huvudmeny

Med anledning av coronaviruset: Högskolan i Borås har förlängt gul nivå till och med 8 november. Gul nivå innebär att verksamheten fortgår men att fysisk kontakt ska minimeras så långt det är möjligt. Undervisningen sker på distans så långt det är möjligt. Håll dig uppdaterad.

Uppskalning av svavelfri förbehandling av lignocellulosa för produktion av biobränslen och biomassa


Projektet fokuserar på ett förbehandlingssteg för att kunna verifiera tekniken för svavelfria förbehandlingsmetoder i större skala.

Diarienummer

FO2014/5:1

Startdatum

2014-08-01

Slutdatum

2015-06-30

Det har genomförts många undersökningar av förbehandling av lignocellulosa med olika svavelföreningar. 

Förekomst av svavel har emellertid visat sig orsaka problem, i synnerhet om man vill integrera andra generationens och första generationens etanolproduktion med djurfoder- och/eller biogasproduktion. Detta projekt fokuserar på förbehandlingssteget för att kunna verifiera tekniken för svavelfria förbehandlingsmetoder i större skala vid BDP:n i Örnsköldsvik. Projektet har en stark koppling till ett pågående projekt med inriktning på ett svampbaserad bioraffinaderi koncept.
Förbehandling med fosforsyra ska verifieras för halm vid demoanläggningen. Effekten på efterföljande processteg ska undersökas i laboratorieskala. Resultaten kommer att ge underlag till en tekno-ekonomisk utvärdering av de integrerade processalternativen på väg mot en kommersialisering.