Huvudmeny

Med anledning av coronaviruset: Med anledning av rekommendationerna från regeringen har Högskolan i Borås ställt om till undervisning på distans, så långt det är möjligt. Detta gäller till terminsslut den 7 juni. Håll dig uppdaterad.

Utbildning i hjärt-lungräddning


Vilken är den optimala utbildningsmetoden för att utbilda lekmän i hjärt-lungräddning?

Startdatum

2015-01-01

Slutdatum

2020-12-31

Ett avhandlingsprojekt som i en klusterrandomiserad studie skall klargöra vilken som är den optimala utbildningsmetoden för att utbilda lekmän i hjärt-lungräddning.

Externa forskare

  • Leg sjuksöterska Helen Bylow

Områden

Centrumbildningar