Huvudmeny

Utvärdering av PLUS-projektet i Borås Kommun


När PLUS-projektet planerades våren 2007 ingick en extern utvärdering som skulle genomföras av Högskolan i Borås. Den har genomförts av filosofie doktor Karen Nowé Hedvall och filosofie licentiat Margareta Lundberg Rodin. Utvärderingen av projektet utgår framförallt från PLUS-projektets mål och delmål och projektets deltagare och processen är i fokus. Projektets övergripande mål kring läsutveckling för barn och unga ingår däremot inte i utvärderingen.

Startdatum

2010-01-01

Slutdatum

2010-12-31