Huvudmeny

Med anledning av coronaviruset: Högskolan i Borås har förlängt gul nivå till och med 8 november. Gul nivå innebär att verksamheten fortgår men att fysisk kontakt ska minimeras så långt det är möjligt. Undervisningen sker på distans så långt det är möjligt. Håll dig uppdaterad.

Utvärdering av Västra Götalandsregionens politiska organisation


Utvärderingen prövar hur den nuvarande organisationen lever upp till de mål som sattes när Västra Götalandsregionen bildades och hur väl dessa svarar upp mot dagens krav på politisk styrning. Syftet med utvärderingen är att få ett underlag för eventuella förslag till ändringar av organisationen inför nästa mandatperiod som startar 2019.

Startdatum

2015-01-01

Slutdatum

2018-12-31

Utvärderingen sker i en interaktiv form och återrapporteras stegvis genom seminarier, workshops och sammanfattande arbetsrapporter. Forskarna samlar in underlag för vidare analys genom till exempel intervjuer och enkäter. Delar av uppdraget genomförs i samarbete med SOM-institutet vid Göteborgs universitet. 

Arbetet finansieras av Västra Götalandsregionen.


Ta del av rapporterna från projektet