Huvudmeny

Utvärdering av den prehospitala vården i Västra Götaland vid akut hjärtinfarkt


Drygt hälften av patienter med hjärtinfarkt transporteras till sjukhus med ambulans. Dessa patienter kan idag ofta diagnostiseras och behandling kan påbörjas redan prehospitalt, det vill säga i ambulansen på väg till sjukhus.

Startdatum

2011-01-01

I det optimala fallet påbörjas behandling med acetylsalicylsyra (ASA-behandling) på plats, elektrokardiogram (EKG) skickas till det mottagande sjukhuset och patienten transporteras direkt till mottagande hjärtinfarktavdelning alternativt PCI-laboratorium (percutan coronar intervention). Preliminära data antyder dock att det inte alltid är så att patienter med hjärtinfarkt tas emot på det sätt som beskrivs i det optimala fallet.

I studien Utvärdering av den prehospitala vården i Västra Götaland vid akut hjärtinfarkt testas hypotesen att bland patienter med akut hjärtinfarkt som kommer till sjukhus med ambulans så är den prehospitala bedömningen och behandlingen associerade med patientens prognos.

Samtliga patienter som inkluderats i Riks-HIA, det svenska registret för hjärtintensivvård, och kommit till sjukhus med ambulans i Västra Götaland mellan 2007 och 2010 inkluderas i studien (N= 6.000). Olika aspekter på medicinering, bedömning av ambulanspersonal och kliniska observationer i den prehospitala fasen (vården innan patienten kommit till sjukhuset) kartläggs. Till detta läggs information från Riks-HIA om tidigare sjukhistoria och vården på sjukhus.

Vid sidan av trombolys, där man löser upp en blodpropp i ett kärl med hjälp av läkemedel, saknas dokumentation av värdet av den prehospitala vården bland patienter med akut hjärtinfarkt. Föreliggande studie har en potential att till en del kunna evidensbasera/bevisbasera den prehospitala vården vid hjärtinfarkt.