Huvudmeny

Utvärdering av spasticitet, funktion samt samhällsekonomisk analys av behandling med Elektrodress


Elektrodress är ett hjälpmedel för ökad rörelse- och aktivitetsförmåga för patienter med CP och stroke. Via elektrisk stimulering till utvalda muskler kan ofrivilliga och besvärande muskelspänningar hos personer med neurologiskt betingade rörelsehinder minskas.

Diarienummer

FO2013/103

Startdatum

2012-12-01

Slutdatum

2016-12-31

Projektet består av flera delar där fokus ligger på att genomföra en klinisk forskningsstudie i samarbete med två landsting. Studien omfattar patienter med både CP och stroke vilka ska använda produkten i hemmiljö, och utvärderas av sjukvården. 

Läs även tidigare publicerad nyhet: 2 miljoner till forskning om elektrodress