Huvudmeny

Med anledning av coronaviruset: Högskolan i Borås har förlängt gul nivå till och med 8 november. Gul nivå innebär att verksamheten fortgår men att fysisk kontakt ska minimeras så långt det är möjligt. Undervisningen sker på distans så långt det är möjligt. Håll dig uppdaterad.

Utveckling av armeringsmaterial från cellulosafibrer för strukturella kompositmaterial


Projektet har som mål att utveckla textila armeringar för strukturella kompositer, utgående från cellulosaregenerat fibrer.

Diarienummer

FO2013/47

Startdatum

2013-06-01

Slutdatum

2014-06-30

Genom att även använda biobaserade hartser, kommer 100 procent biobaserade kompositer kunna tillverkas. Kompositerna tillverkas med hjälp av formpressning, vakuum infusion samt ”resin transfer moulding”. Projektet fokuserar initialt på utvecklingen av kardade non-wovens från viskos samt Lyocell, vilka kemiskt ska modifieras for att uppnå förbättrad adhesion mellan fiber och matris. Kompositernas egenskaper  ska sedan karaktäriseras, och  den ekonomiska potentialen skall utvärderas.

Läs mer om projektet på engelska