Huvudmeny

Utveckling av simulering och interaktiv utbildning i prehospital akutsjukvård


Vid Försvarsmedicincentrum i Göteborg används simulering och interaktiv träning vid utbildning av framför allt militär sjukvårdspersonal. Ett simulatorlab har byggts upp, med tre SimMan-dockor. Simulering används i första hand för utbildning av militära sjukvårdsteam, men har även använts för utbildning av civil personal inom ambulans och akutsjukvård. Validering av uppnådda utbildningsresultat behöver utföras.

Startdatum

2012-09-05

Mixed Reality är ett nyutvecklat inlärningshjälpmedel som kan användas vid komplexa medicintekniska handhavanden. Mixed Reality innebär en hopslagning av den verkliga och den virtuella världen. Användaren använder en huvudburen eller handburen kameradisplay som presenterar text, virtuella objekt, animerade sekvenser, ljud och miljöbetingade kännetecken blandad med den verkliga omgivningen. 

Projektets delfrågor är (1) validering av simulering som metod vid utbildning, (2) utvärdering av Mixed Reality som interaktiv utbildningsmetod.

Resultat har redovisats som föredrag respektive poster på internationella konferenser.

Områden

Centrumbildningar