Huvudmeny

Med anledning av coronaviruset: Högskolan i Borås har förlängt gul nivå till och med 8 november. Gul nivå innebär att verksamheten fortgår men att fysisk kontakt ska minimeras så långt det är möjligt. Undervisningen sker på distans så långt det är möjligt. Håll dig uppdaterad.

Val och utformning av arbetsorganisation och produktionssystem inom tillverkningsindustri – Orsaker och konsekvenser


Forskningsprojektets övergripande syfte är att belysa utvecklingen inom svensk tillverkningsindustri de senaste tio åren när det gäller val av arbetsorganisation och utformning av produktionssystem.

Startdatum

2008-01-01

Slutdatum

2011-12-31

Konsekvenserna för arbetsinnehåll och arbetsförhållanden för dem som arbetar i skilda slags produktionssystem kommer att klarläggas. Detta gäller såväl kollektivanställda, sysselsatta med produktionsarbete, som tjänstemän som arbetar i direkt anslutning till produktionsarbetet.

Projektledare

  • Tomas Engström, Chalmers Tekniska Högskola och Bo Blomqvist, Chalmers Tekniska Högskola

Områden