Huvudmeny

Med anledning av coronaviruset: Med anledning av rekommendationerna från regeringen har Högskolan i Borås ställt om till undervisning på distans, så långt det är möjligt. Detta gäller till terminsslut den 7 juni. Håll dig uppdaterad.

Vård efter hjärtstopp


Vården av patienter som överlevt den tidiga fasen av ett hjärtstopp utanför sjukhus har intensifierats under det senaste decenniet, med en ökande förekomst av behandling med hypotermi, mekanisk revaskularisering och intern defibrillator (ICD).

Startdatum

2011-01-03

Slutdatum

2012-06-30

Eftersom det saknas omfattande randomiserade studier som dokumenterar värdet av olika aspekter på vård efter hjärtstopp så krävs en kontinuerlig uppföljning av konsekvenserna av introduktionen av dessa olika behandlingar.

I studien testas hypotesen att graden av aktivitet i vården efter hjärtstopp är relaterad till överlevnaden efter 30 dagar med god cerebral funktion samt överlevnad efter ett år.

Samtliga patienter som lagts in levande på sjukhus under tidsperioden 1 januari 2008 till 31 december 2011 i hela Västra Götaland kartläggs prospektivt och retrospektivt vad avser olika faktorer vid hjärtstopp, tidigare sjukhistoria och vård efter hjärtstopp. Cirka 700 patienter beräknas ingå i studien.

De preliminära resultaten från studien presenteras under 2012 i form av vetenskaplig rapportering.

Områden

Centrumbildningar