Huvudmeny

Med anledning av coronaviruset: Högskolan i Borås har förlängt gul nivå till och med 8 november. Gul nivå innebär att verksamheten fortgår men att fysisk kontakt ska minimeras så långt det är möjligt. Undervisningen sker på distans så långt det är möjligt. Håll dig uppdaterad.

Värdet av transporttidsvariation


För att förbättra värderingen av godstransporternas tillförlitlighet i samhällsekonomiska kalkyler har ett omfattande arbete gjorts i flera tidigare projekt för att komma fram till hur värdet av transporttidsvariation (VTTV, value of transport time variability) lämpligen bör skattas. I dessa projekt har en modell har tagits fram och en fallstudie genomförts (Andersson et.al, 2017)

Diarienummer

FO2019/95

Startdatum

2019-07-01

Slutdatum

2020-11-30

En huvudstudie genomförs nu under 2019-2020 på uppdrag av Trafikverket. Syftet med huvudstudien är att använda den framtagna modellen för att skatta värden för transporttidsvariation för att sedan använda dessa skattade värden i samhällsekonomiska kalkyler. Det kommer att leda till att godstransporternas tillförlitlighet i en högre grad beaktas, vilket är positivt både sett till effektiviseringen av transporter samt till samhällsnyttan. 

Områden

Forskargrupper

Finansiärer