Huvudmeny

Med anledning av coronaviruset: Med anledning av rekommendationerna från regeringen har Högskolan i Borås ställt om till undervisning på distans, så långt det är möjligt. Detta gäller till terminsslut den 7 juni. Håll dig uppdaterad.

ViPHS – Videostöd i den PreHospitala Strokekedjan


Projektet ViPHS avser teknik- och processutformning, kliniska försök och utvärdering av ett utökat konsultationsstöd i den prehospitala strokevårdkedjan. Stödet utgörs av realtidsvideo ”streamat” från ambulans till regional strokebakjour.

Diarienummer

FO2018/95

Startdatum

2017-01-01

Slutdatum

2019-12-31

Vid kliniskt införande ökar precisionen i beslut rörande optimal handläggning och behandling av akuta strokepatienter. Neurologisk expertis ges förutsättningar att i samråd med ambulanspersonalen bedöma patient och besluta om lämpligaste vårdprocess. Lösningen förstärker och ökar precisionen i den behandlings- och beslutsmodell för cerebral reperfusion vid stroke som införts i VGR 2016, och bidrar därmed till en mer jämlik vård i VGR oberoende av var patienten insjuknar.

ViPHS 2b är en pilotstudie där målet är att, som komplement till tidigare fullskalig simulering med utvalda case, i operativmiljö få viktig kompletterande kunskap kring användning, hur kon-sultmöjligheten används, process- och beslutspåverkan, tekniklösningsstabilitet och robusthet i verklig miljö etc.

ViPHS 2b består av tre huvudfaser;

  • initiering (januari 2018 - februari 2018)
  • försök (mars 2018 - oktober 2018)
  • utvärdering och analys (november 2018 - december 2018).

Projektledare

  • Lars Rosengren, Sahlgrenska Universitetssjukhus

Externa forskare

  • Bengt Arne Sjöqvist, Chalmers
  • Stefan Candefjord, Chalmers

Områden

Forskargrupper

  • PreHospen

    Inom Prehospen bedrivs forskning inom pr...

Centrumbildningar