Huvudmeny

Med anledning av coronaviruset: Högskolan i Borås har förlängt gul nivå till och med 8 november. Gul nivå innebär att verksamheten fortgår men att fysisk kontakt ska minimeras så långt det är möjligt. Undervisningen sker på distans så långt det är möjligt. Håll dig uppdaterad.

Vidareutveckling av processkoncept för ökad etanolproduktion med filamentösa svampar


Detta samarbetsprojekt innebär, att i demonstrationsskala, ytterligare verifiera och utveckla processkonceptet från tidigare projekt (41244-1). En ätbar filamentös svamp jäser cellulosa och hemicellulosa i drankvatten, vilket ger 3 % ökat etanolutbyte, produktion av foderprodukter med hög klimatprestanda och minskade produktionskostnader p.g.a. energieffektivisering.

Diarienummer

FO2017/90

Startdatum

2017-05-01

Slutdatum

2019-01-01

Det finns även potential att använda andra lignocellulosabaserade råvaror, såsom halm eller träbaserade råvaror. För att kunna få ekonomi i processkonceptet ses flera risker och osäkerheter, vilka måste minskas. Det ska främst ske genom att skapa robusthet i odlingssteget, optimera integrationen med befintlig etanolprocess och öka kunskapen om interaktionen mellan substrat och svamp. Projektresultaten kan användas som underlag för kommersialisering hos befintliga stärkelse- och sockerbaserade etanolanläggningar. För Lantmännen Agroetanol ses en fullskalig kommersialisering möjlig år 2020 med uppemot 5000m3 etanol/år.