Huvudmeny

Med anledning av coronaviruset: Högskolan i Borås har förlängt gul nivå till och med 8 november. Gul nivå innebär att verksamheten fortgår men att fysisk kontakt ska minimeras så långt det är möjligt. Undervisningen sker på distans så långt det är möjligt. Håll dig uppdaterad.

Vilken betydelse har lärande på olika organisationsnivåer inom hälso- och sjukvården för medarbetares välmående och engagemang?


Forskningsprojektet syftar till att skapa en fördjupad förståelse för vilken betydelse lärande har på olika organisationsnivåer under pågående verksamhetsutveckling för främjandet av medarbetares välmående och engagemang.

Startdatum

2016-05-01

Slutdatum

2019-04-30

Det lyfts ofta fram att ständigt förbättringsarbete behövs inom hälso- och sjukvården för att kunna hantera föränderliga krav på innovativa sätt. Många vårdarbetsplatser vill ha stöd i att tillämpa mer hållbara och praktiknära sätt att bedriva ett utvecklingsarbete som integrerar hälso- och arbetsmiljöfrågor. Projektet fokuserar betydelsen av lärande för en hållbar verksamhetsutveckling inom vården.

Externa forskare

  • Åsa Tjulin, lektor, Mittuniversitetet

Områden

Finansiärer