Huvudmeny

Yrkesdagbok - reflektion - mentorskap. Tre redskap i lärarutbildningen

Startdatum

2004-01-01

Slutdatum

2007-12-31

Projektet tar utgångspunkt i Prop. 1999/2000:135 En förnyad lärarutbildning och propositionens betoningen på målet att i lärarutbildningen utbilda ”reflekterande lärare”. Att studenter inom lärarutbildning på uppmaning av sina lärare skriver
dagbok är ingen ny företeelse. Inte heller att de uppmanas att reflektera över vad de läst eller varit med om under ”sin praktik”. Det som är nytt i denna studie är hur vi vill förena yrkesdagbok, reflektion och mentorskap som integrerade redskap i undervisningen. Det övergripande syftet för projektet är att med utgångspunkt i studenters dagboksskrivande
utveckla redskap för att stödja det individuella såväl som det kollektiva lärandet.

Områden