Huvudmeny

Almega

Beskrivning

Almega är Sveriges ledande organisation för tjänsteföretag

Vi är 175 anställda som representerar ett sextiotal olika branscher i tjänstesektorn. Våra medlemmar är ca 11 000 företag som anställer över 500 000 medarbetare. Almegas rådgivare och juridiska experter ger medlemsföretagen råd och stöd i alla sorters personalfrågor, från anställning till uppsägning. Vi förhandlar om cirka 140 olika kollektivavtal varje avtalsperiod. Almega är också en av de stora opinionsbildarna med tjänsteföretagens behov för ögonen.